1. Enter the Code

Geschiedenis

De Fraters van Tilburg
De Fraters van Tilburg kwamen in 1886 naar Curaçao om het lager onderwijs op te zetten. De school die zij hiervoor in Punda (Willemstad) bouwden kreeg de naam St. Albertus College.
In 1932 werd door de Fraters, vlakbij de Kathedraal van Pietermaai,  het Klooster St. Albertus gebouwd,  naast  de eerder gebouwde lagere school. De aanwezigheid van de Fraters op Curaçao heeft geduurd tot de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vanaf toen gingen de Fraters zich meer richten op verschillende landen in Afrika en Azië.

Boekhandel St. Augustinus
Het klooster werd na het vertrek van de Fraters nog vele jaren voor diverse doeleinden gebruikt; zo is er ca. 10 jaar de ‘boekhandel St. Augustinus’ gehuisvest geweest. Vanaf  ongeveer 1995 heeft het gebouw helaas leeg gestaan. In de periode tot 2006 verviel het karakteristieke gebouw, dat inmiddels tot officieel monument was aangewezen,  tot een onbewoonbare ruïne.

Restauratie
In 2007 werd het Klooster door een Stichting aangekocht. Deze liet door architect  Lyongo Juliana een plan ontwikkelen om het klooster volledig te restaureren en er een modern stadshotel voor kortdurend en langer durend verblijf te vestigen.

De restauratie werd mogelijk gemaakt dankzij een aanzienlijke bijdrage van het Monumentenfonds op Curaçao. Onder toezicht van dit fonds en in goed overleg met de architect, is er voor gezorgd dat zoveel mogelijk oude details zijn gerestaureerd of in het pand zijn teruggebracht.

Bij de restauratie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (onder andere) aannemers en toeleveranciers op Curaçao. Deze partijen hebben, onder leiding van een bouwdirectie, een prestatie van formaat neergezet!

Boutique Hotel ‘t Klooster
In dit samenspel is een Stadshotel ontstaan dat voldoet aan de eisen van deze tijd (met alle gemakken van dien), waarbij het monumentale karakter volledig tot zijn recht komt en het behoud van het monument voor de toekomst gegarandeerd is.

In April 2009 kon het smaakvol gerestaureerde klooster als stadshotel met restaurant in gebruik worden genomen, onder de logische naam “Hotel ’t Klooster”.