Beste prijsgarantie!
Boutique Hotel ‘t Klooster

Beste prijsgarantie!

Boutique Hotel 't Klooster biedt de beste prijsgarantie in vergelijking met online touroperators wanneer u een directe boeking via onze website maakt. Bovendien profiteert u van de volgende voordelen als u hier direct boekt:

Onze website Andere boekingssites
Beste prijs garantie
Voorrang bij vroege check-in
Beste prijsgarantie
 — 
Enter the Code

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES


a. Reservering: is de reservering of boeking van kamers, accommodatie(s) en/of enige andere diensten en benodigdheden van het Hotel, die online, telefonisch of per e-mail of in persoon of via een derde wordt gedaan.

b. Contract: is de boekingsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden (en eventuele andere voorwaarden waarvan is aangegeven dat zij van toepassing zijn op de boeking) en/of enig ander contract voor hotelaccommodatie, logiescontract, gastencontract, contract voor hotelkamer en/of appartement, huurovereenkomst, overeenkomst met touroperator, huurovereenkomst, reserveringsovereenkomst, inschrijfformulier.

c. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap die met het Hotel een overeenkomst heeft gesloten en geldt evenzeer voor de natuurlijke persoon, gast, koper, huurder, logé, bewoner, Touroperator, etc., een ieder die met het Hotel een overeenkomst heeft gesloten. Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) die op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst recht heeft (hebben) op een of meer horecadiensten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Gast, of Klant, wordt daarmee zowel Gast als Klant bedoeld, tenzij uit de inhoud en strekking van het beding duidelijk blijkt dat slechts één van beiden bedoeld kan zijn.

d. Hotel: betekent Curaliving B.V., handelend onder de (handels)naam Boutique Hotel 't Klooster en haar dochterondernemingen, gevestigd te Curaçao, en het pand waarvoor de reservering is gemaakt, handelend onder meer onder de volgende namen:
Boutique Hotel 't Klooster
Abraham de Veerstraat 12
Pietermaai, Willemstad, Curaçao

T: (005999) 461 2650 - E
: info@hotelklooster.com
W: www.hotelklooster.com
e. Websites, de website van het Hotel, zijnde www.hotelklooster.com

2. TOEPASSINGSGEBIED EN RESERVERINGSBELEID


a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor de verhuur van hotelkamers, appartementen en voor logiesdoeleinden en alle andere diensten en leveringen die in dit kader door het Hotel voor de Klant worden verricht, alsmede op alle aanbiedingen met betrekking tot het sluiten van dergelijke contracten.

b. Alle boekingen via of gemaakt door een derde (meestal Tour Operator genoemd) zijn eveneens gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en ook aan specifieke overeenkomsten tussen de derde en het Hotel. Deze Algemene Voorwaarden en de specifieke overeenkomsten zullen aan de Klant bekend worden gemaakt door hetzij de derde, via wie de Klant de boeking voor het Hotel maakt, hetzij het Hotel zelf.

c. Op alle reserveringen die rechtstreeks via de websites van het Hotel worden gedaan (artikel 1 sub e), per telefoon of e-mail of in persoon in een van de vestigingen van het Hotel, zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

d. Een reservering kan alleen worden gemaakt door personen met volledige rechtsbevoegdheid of rechtspersonen.

e. Bij een boeking door een Klant die meerdere boekingen voor andere personen in dezelfde periode betreft (4 kamers of meer), behoudt het Hotel zich het recht voor de boekingen samen te voegen tot een groepsboeking. In dat geval zijn alleen niet-restitueerbare boekingen mogelijk zoals beschreven in artikel 5c van deze Algemene Voorwaarden

f. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het Hotel gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een Overeenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het Hotel Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en van geval tot geval is vastgelegd.

3. DEFINITIEVE RESERVERING


a. Wanneer de Klant de nodige stappen heeft ondernomen om een reservering te maken, komt het contract tot stand wanneer het Hotel de aanvraag van de Klant aanvaardt. De aanvaarding wordt gesignaleerd door een schriftelijke of elektronische reserverings- en betalingsbevestiging van het Hotel.

b. Op het moment van de reservering en/of bij de check-in neemt het Hotel de creditcard-/debetkaartgegevens van de Klant op en de Klant machtigt het gebruik van deze kaart voor alle bedragen die aan het Hotel verschuldigd worden. Het Hotel heeft tevens het recht om bij de reservering volledige vooruitbetaling of een voorschot te verlangen. Geen enkele reservering zal als bevestigd worden beschouwd en/of het contract zal als gesloten worden beschouwd zolang de in deze algemene voorwaarden beschreven gegevens en/of betaling/voorschot niet zijn verstrekt.

c. De partijen bij het Contract zijn het Hotel en de Klant. Indien de boeking niet door de Klant zelf, maar door een derde wordt gedaan, zijn de derde en de Klant hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van het Hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het Contract. Desalniettemin verbindt de derde zich ertoe de Klant alle voor het contract relevante informatie te verstrekken, met name de onderhavige Algemene Voorwaarden en de specifieke overeenkomsten die tussen het Hotel en de derde zijn gesloten.

d. De huisregels van het Hotel maken eveneens deel uit van het Contract en kunnen worden gedownload van de website van het Hotel of kunnen worden verkregen in het Hotel.

e. Het Hotel kan te allen tijde en om welke reden dan ook weigeren om met een Klant een Overeenkomst aan te gaan.

4. DIENSTEN, KOSTEN EN BETALINGEN


a. Het Hotel verbindt zich ertoe de door de Klant gereserveerde kamers in gereedheid te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

b. Het hotel is evenwel gerechtigd de klant onder te brengen in een ander hotel van een gelijkwaardig niveau en met een gelijkwaardige dienstverlening tegen de geboekte prijs, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige regresvordering jegens het hotel, indien daarvoor een gegronde reden bestaat, met name indien onderbrenging in het gereserveerde hotel niet mogelijk is.

c. De Klant verbindt zich ertoe de overeengekomen of toepasselijke prijzen van het Hotel te betalen voor de huur van de kamer en de eventueel geboekte of gebruikte bijkomende diensten. Dit geldt ook voor de door de Klant rechtstreeks of via het Hotel bestelde diensten die door derden worden uitgevoerd en door het Hotel worden uitbesteed.

d. Alle op de websites van het Hotel geadverteerde tarieven zijn exclusief maaltijden of andere diensten dan aangeboden en exclusief toeristenheffingen, servicekosten, creditcardkosten (indien van toepassing), BTW of andere uitdrukkelijk genoemde belastingen en andere soortgelijke kosten van derden.

e. Een minimum verblijfsduur, aanbetaling, annuleringskosten en andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde tarieven, zoals gespecificeerd. Zodra een tarief is gekozen, wordt het totaal voor het gevraagde verblijf weergegeven op het reserveringsoverzicht of de zogenaamde Pro Forma Factuur van het Hotel. De prijzen worden aangerekend in USD of in de lokale munt van het Hotel.

f. Voor betalingen met een creditcard wordt 5% van het totaalbedrag toegevoegd aan de totale betaling.

g. Het Hotel behoudt zich het recht voor om een pre-autorisatie uit te voeren op uw kredietkaart na reservatie en voor aankomst. Het resterende bedrag van uw totale betaling dient bij aankomst te worden voldaan.

h. Betalingen met een creditcard zijn alleen mogelijk indien de creditcard eigendom is van de Klant en zijn of haar naam erop staat. De Klant dient bij aankomst de creditcard te tonen samen met een geldig identiteitsbewijs. Het Hotel kan een kopie maken van de creditcard om veiligheidsredenen en eisen van de lokale banken. Bij het maken van de reservering online of per telefoon of e-mail, dient de Klant een credit card autorisatieformulier voor het Hotel in te vullen en te ondertekenen en dit naar het Hotel te sturen (voor bevestiging van de reservering zie artikel 3a, 4m en 4n).

i. Reserveringen (restitueerbaar of niet-restitueerbaar) kunnen niet worden gehandhaafd indien de betaling niet of niet volledig kan worden voldaan op basis van de bovenstaande voorwaarden. Indien de betaling niet of niet volledig wordt voldaan, behoudt het Hotel zich het recht voor om de reservering te annuleren of de uitstaande betaling onmiddellijk bij aankomst over te maken.

j. Bij het inchecken is het Hotel gerechtigd om een aanbetaling van US $ 100,- per kamer te vragen. Deze aanbetaling kan contant worden voldaan (US$ of ANG) of door middel van een preautorisatie op uw creditcard.

k. Voor betalingen per bankoverschrijving worden geen extra kosten in rekening gebracht.

l. Indien de reservering door een ander dan de klant, een derde partij, wordt betaald, kan dit alleen contant of per bankoverschrijving (credit card betaling is in dat geval niet mogelijk).

m. In geval van een niet-restitueerbare reservering dient het totaalbedrag van uw reservering inclusief 7% omzetbelasting binnen 48 uur na het maken van de reservering te worden overgemaakt op een van de bankrekeningen van het Hotel of per creditcard. Ter bevestiging van de boeking en de betaling dient de Klant direct na de overmaking per e-mail een betalingsbewijs aan het Hotel te sturen.
E: info@hotelklooster.com.

n. In het geval van een reservering met restitutie dient het bedrag van de eerste nacht van de reservering inclusief 7% omzetbelasting binnen 48 uur na het maken van de reservering te worden overgemaakt op een van de bankrekeningen van het Hotel of per creditcard. Ter bevestiging van de reservering en de betaling dient de Klant onmiddellijk na de overmaking per e-mail een betalingsbewijs aan het Hotel te sturen.
E: info@hotelklooster.com. Het resterende bedrag van de totale betaling dient bij aankomst te worden voldaan. Voor contante betalingen en/of pinbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wanneer de Klant een creditcard gebruikt voor het resterende bedrag, zal 5% worden toegevoegd aan het totale betalingsbedrag.

o. Tijdens uw verblijf berekent het systeem van het Hotel dagelijks de incidenten die op uw kamer in rekening worden gebracht. Indien de kosten van deze incidenten hoger zijn dan de autorisatie die bij het inchecken is gegeven, behoudt het Hotel zich het recht voor om een onmiddellijke betaling van het uitstaande bedrag of een andere wijze van verrekening te vragen, en bij gebreke daarvan, behoudt het Hotel zich het recht voor om de toegang van de Klant tot de kamer te beperken.

p. Alle verschuldigde bedragen dienen bij het uitchecken in het Hotel volledig te worden voldaan. Indien de openstaande kosten niet hoger zijn dan de autorisatie die bij het inchecken is genomen, zal de autorisatie voor het niet gebruikte bedrag worden vrijgegeven, maar we kunnen niet controleren hoe lang het duurt voordat uw bank een dergelijke vrijgave uitvoert.

 

5. ANNULERINGSBELEID EN NO-SHOWS


a. Het annuleringsbeleid varieert afhankelijk van het tarief dat is geboekt. Raadpleeg a.u.b. de afzonderlijke tariefbeschrijvingen die bij de reservering worden gegeven.

b. Tarieven gemarkeerd als "Restitutiebaar" zijn kosteloos te annuleren tot 48 uur voor de aankomsttijd (aankomst 16.00 uur Curaçao tijd). Annulerings- en niet-aankomstkosten bedragen 100% van de volledige boeking (totale periode) en zijn van toepassing indien niet aan de bovengenoemde annuleringseisen is voldaan. Dit wordt in rekening gebracht op de creditcard die bij de boeking is opgegeven of gefactureerd aan de gast in geval van een betaling per bankoverschrijving.

c. Voor tarieven gemarkeerd met "Non Refundable", vereist het Hotel een volledige vooruitbetaling voor het gehele verblijf op het moment van de Boeking en dit is niet terugbetaalbaar en de Boeking kan niet worden gewijzigd. De vooruitbetaling wordt ten laste gebracht van de bij de reservering opgegeven creditcard of de Klant kan betalen door overschrijving op een van de bankrekeningen van het Hotel. Annulering of niet-aankomst zal resulteren in het verlies van de vooruitbetaling.

d. Annuleringen worden aanvaard indien zij schriftelijk worden gedaan en het Hotel de annulering, eveneens schriftelijk, heeft bevestigd.

e. Indien het Hotel genoodzaakt is de Boeking te annuleren, zal de Klant een volledige terugbetaling ontvangen. Het Hotel zal echter geen verdere aansprakelijkheid jegens de Klant hebben die uit een dergelijke annulering voortvloeit. In ieder geval zal het Hotel zijn uiterste best doen en redelijke pogingen in het werk stellen om een door het Hotel geannuleerde bevestigde Reservering te verplaatsen naar een alternatieve locatie die qua standaard vergelijkbaar is met het Hotel.

f. Diensten uitgevoerd door derden of speciale diensten (bijv. taarten, bloemen, etc.) die nutteloos worden als gevolg van de annulering moeten door de klant volledig worden betaald.

 

6. REGELS VOOR IN- EN UITCHECKEN


a. In het belang van de veiligheid en om fraude te voorkomen, moeten de gasten bij het inchecken hun identiteit bevestigen door hun boekingsreferentie, een legitimatiebewijs en een geldige creditcard of bankpas te tonen, indien de betaling met een creditcard geschiedt, die in aanwezigheid van de kaarthouder zal worden geswiped. Indien de gedeeltelijke of volledige betaling reeds met een creditcard is verricht, zal het Hotel een kopie maken van de creditcard waarmee de betaling is verricht. Bovendien is het Hotel door de lokale wetgeving verplicht om het type identiteitsbewijs van de Klant, de naam van de Klant, zijn/haar beroep of bezigheid, zijn/haar woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en datum van aankomst en vertrek te registreren. Deze gegevens worden bewaard zolang de toepasselijke wetgeving dit vereist en kunnen openbaar worden gemaakt of ter inzage worden gegeven aan elke politieambtenaar of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving in verband met de preventie of het onderzoek van misdrijven. Bovenstaande informatie kan worden opgevraagd voor elk lid van uw gezelschap ouder dan 18 jaar en wij behouden ons het recht voor om toegang te weigeren aan personen die de hierboven vermelde informatie niet kunnen verstrekken.

b. Tenzij anders vermeld op de reserveringsbevestiging, kunnen gasten op elk moment inchecken vanaf 16.00 uur op de geplande dag van aankomst. Alle kamers die zijn beveiligd met een credit/debitcard of vooruitbetaald op het moment van de reservering worden vastgehouden tot 23.59 uur op de geplande dag van aankomst, tenzij direct anders overeengekomen met het hotel. Elke niet-gewaarborgde reservering zal worden aangehouden tot 16.00 uur op de dag van aankomst, waarna wij het recht hebben om de kamer opnieuw te verhuren, tenzij de gast het hotel op de hoogte heeft gesteld van een late aankomst.

c. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst. De klant heeft geen aanspraak op eerdere beschikbaarheid. Gasten die voor 16.00 uur arriveren, kunnen hun kamer zo vroeg mogelijk betrekken, afhankelijk van de beschikbaarheid.

d. Op de dag van vertrek verzoekt het Hotel alle Klanten vriendelijk om hun kamers voor 11.00 uur te verlaten (tenzij een later vertrek is vermeld als onderdeel van uw Boeking). Late check-out na deze tijd kan worden aangevraagd onder voorbehoud van beschikbaarheid op de dag van vertrek en zal in rekening worden gebracht tegen een uurtarief of een vast tarief naar goeddunken van het Hotel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Receptie van het Hotel of de huisregels van het Hotel raadplegen.

 

7. HOTELONDERHOUD EN EVENEMENTEN


a. Op bepaalde tijdstippen moet het Hotel onderhoud plegen aan gebouwen, kamers, enz., of kunnen andere hotelfaciliteiten onbeschikbaar worden wegens onderhoud, slechte weersomstandigheden of andere redenen buiten onze controle. Het Hotel zal trachten alle Hotelgasten op de hoogte te houden van deze omstandigheden, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.

b. Het Hotel is een historisch en monumentaal gebouw en gelegen in het centrum van de stad Willemstad. Overlast door stadslawaai en/of evenementen - van anderen - kan niet altijd worden voorkomen, echter het Hotel zal haar uiterste best doen om geluidsoverlast of andere verstoringen te matigen.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT


De Klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is en/of zal ontstaan aan het Hotel en/of aan enige derde als direct of indirect gevolg van enige niet-nakoming van verplichtingen (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels, begaan door de Klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak die in zijn bezit is of die onder zijn toezicht staat. . Het Hotel behoudt zich het recht voor en de Klant machtigt het Hotel hierbij om zijn of haar credit- of debetkaart te belasten voor alle schade die het Hotel heeft geleden zoals beschreven in dit artikel.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL


a. Het Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid en zal geen enkele schadevergoeding betalen wanneer de uitvoering van zijn verplichtingen wordt verhinderd of direct of indirect wordt beïnvloed door of als gevolg van overmacht of omstandigheden buiten zijn redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overstroming, aardbeving, extreem ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, andere daden van God, daden van terrorisme, brand of storing van elektrische stroom, gas, water of andere nutsvoorzieningen, fabrieksmachines, computers, voertuigen of het instorten van bouwstructuren.

b. Het Hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen die in het Hotel zijn achtergelaten, anders dan vereist onder de toepasselijke wetgeving. Het Hotel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of zuivere economische schade of verlies van winst, goodwill of opportuniteit (veroorzaakt door de nalatigheid van het Hotel, zijn werknemers, aannemer of agenten of op een andere manier), anders dan voorgeschreven door de wet. De totale aansprakelijkheid van het Hotel zal niet meer bedragen dan de waarde van de vergoedingen die het heeft ontvangen uit hoofde van het Contract. Niets in het Contract of in enig ander document waarnaar wordt verwezen of dat erin is opgenomen, mag worden gelezen of geïnterpreteerd als een uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van het Hotel of aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

c. Het Hotel is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of andere schade aan de Klanten of eigendommen van de Klanten vanwege het gebruik van de Hotelkamer, inclusief, maar niet beperkt tot gladde tegels, meubilair, en andere Hotelfaciliteiten en eigendommen die het Hotel ter beschikking heeft gesteld voor gebruik door de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, het zwembad, zwembadterras of vanwege - maar niet beperkt tot - gladheid van voorwerpen of vloeren na onderhoud, regen of reiniging. De Klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het Hotel volledig tegen iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke enige derde jegens het Hotel mocht instellen, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband houdt met enige door het Hotel krachtens enige overeenkomst met de Klant te verlenen of verleende dienst dan wel enig verband houdt met de accommodatie waarin een zodanige dienst werd verleend of moest worden verleend.

d. Niets in het contract of in enig ander document waarnaar wordt verwezen of dat erin is opgenomen, mag worden gelezen of geïnterpreteerd als uitsluiting van aansprakelijkheid veroorzaakt door nalatigheid van het hotel of aansprakelijkheid wegens fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken.

 

 

10. WETTEN EN JURISDICTIE

 

De wetten van Curaçao zijn van toepassing op het Contract en op alle niet-contractuele verbintenissen die in verband daarmee ontstaan. De rechtbank van Curaçao is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die in verband met het Contract ontstaan, met inbegrip van geschillen in verband met eventuele niet-contractuele verbintenissen.

 

11. OVERIGE BEPALINGEN

 

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Alle vorderingen van de Klant verjaren na verloop van één jaar te rekenen vanaf het tijdstip van hun ontstaan.

 

12. WEBSITE


Hoewel alle redelijke inspanningen zijn gedaan om de juistheid van de informatie op de Websites te verzekeren, aanvaardt het Hotel geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen en behoudt het zich het recht voor om de regelingen op de Websites zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, annuleren of wijzigen. Wij wijzen u erop dat in bepaalde omstandigheden generieke fotografische afbeeldingen zijn gebruikt om de algemene stijl van een bepaald product of hotel weer te geven. De inhoud van de Websites is het copyright van The Hotel, en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedistribueerd of gewijzigd voor enig ander doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Handelsmerken gebruikt op de Websites zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Hyperlinks naar websites van derden worden verstrekt voor uw gemak. Het Hotel kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud of het gebruik van sites van derden.